ورود کاربران

جستجو

دسته بندی کاکتوس ها

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

خانواده کاکتوس به سه زیر خانواده تقسیم می‌شود که عبارتند از:

۱. پرسکیه (Pereskieae): درخت مانند، دارای برگ‌های پهن، گلها دارای دمگل کوتاه، گلها بصورت دسته‌ای و شبیه گل نسترن‌های وحشی. از قدیمی‌ترین کاکتوس‌ها است این نوع کاکتوس‌ها بیشتر به درختان جنگلی شبیه هستند و بی‌شباهت به درختان کوچک مرکبات نیستند. بوته‌ها تیغ‌دار هستند ولی تیغ‌های این گیاهان شباهتی به تیغ های کاکتوس‌های دیگر ندارند. پرسکیای گل درشت از مهمترین گیاهان این زیر خانواده است و به انگلیسی رز کاکتوس نامیده می‌شود.

۲. اوپنسیه (Opantieae): راکت مانند، فاقد برگ، گلها فاقد دمگل، گلها مثل چرخ دنده هستند. تیغ‌های آنها به راحتی کنده می‌شود. دارای ساقه‌های گوشتی آبدار هستند، ساقه‌ها بندبند و در محل گره ترد و شکننده‌اند. روی آنها را تیغ‌های مجمتع و کوتاه و نرم پوشانده است که به آسانی از جا کنده می‌شود و با لمس کردن آنها تعداد زیادی تیغ بدست می‌چسبد.

۳. سرئه (Cereeae): ستونی، فاقد برگ، گلها فاقد دمگل و بسیار زیبا هستند و مستقیما روی ساقه و تنه قرار دارند، برخی گونه‌ها تیغ ندارند، در مناطق سردسیر بصورت گیاهان درون خانه‌ای نگهداری می‌شوند. این زیر خانواده به راسته‌های زیر تقسیم می‌شوند: ۱. سرئنه (Cereanae): شامل گونه‌های معروف سرئوس، کلیستوکاکتوس، Eriocereus، Pachycereu، Heliocereus و غیره است. ۲. هیلوسرئنه (Hylocereanae): گونه‌های این راسته بصورت رونده و پیچ‌های اپی‌فیت، با ریشه‌های هوایی است که به صخره‌ها و تنه درختان می‌پیچند. گلهای درشت درشت انواع Cryptocereus، Hylocereus و Selenicereus که جزء این راسته هستند، شبها باز می‌شود، روی این اصل در زبان انگلیسی به آن کاکتوس شب گفته می‌شود. ۳. اکینوسرئنه (Echinocereanae): گیاهان کوچک و کوتاهی هستند که بصورت منفرد و یا دسته‌ای دیده می‌شوند. گلهای درشت بوقی آنها در اطراف ساقه‌ها ظاهر می‌شود. از مهمترین این کاکتوس‌ها Chamaecereus ، Echinocereus ، Echinopsis ،Lobivia، Rebutia می‌باشند.

۴. اکینوکاکتانه (Echinocactanae): کاکتوس‌های این راسته کوتاه و کوچک هستند و بعضی به صورت مجتمع (کاکتوس‌های ستاره‌ای) پوشیده از تیغ و نواری شکل‌اند. گلهای این دسته فوق‌العاده زیبا هستند. از انواع این کاکتوس‌ها Astrophytum، Fchinocactus، Hamatocactus، Notocactus می‌باشند.

۵. کاکتانه (Cactanae): شبیه راسته قبلی کوچک، گرد، پوشیده از تیغ و نواری شکلند. گلها و میوه‌ها در قسمت بالا قرار دارند. تنها نوع معروف این قبیل کاکتوس‌ها نوع Melocactus است که دارای گونه‌های مختلف است.

۶. کوری فانتانه (Coryphantanae): این دسته نیز گرد و تقریبا کروی پوشیده از تیغ‌های نسبتا بلند و برگشته‌اند. از مهمرین انواع این راسته Thelocactus، Mammillaria، Coryphantha است.

۷. اپی‌فیلانه (Epiphyllanae): معروف‌ترین کاکتوس‌ها، از جمله ارکید کاکتوس و کریسمس کاکتوس در این راسته قرار دارند. این گیاهان مخصوص مناطق حاره و غالبا بصورت اپی‌فیت هستند. شاخه‌های پهن و برگ مانند و غالبا بدون تیغ دارند. گلهای آنها بسیار درخشنده و زیباست. از مهمترین انواع این گیاهان Epiphllum hybrid و Zigocactus و Trunacactus است.

۸. ریپسالیدانه (Rhipsalidanae): این راسته دارای شاخه‌های کشیده، افتاده و بندبند که روی این اصل در انگلیسی به آنها کاکتوس زنجیره‌ای (Chain cactus) می‌گویند. روی درختان در مناطق حاره بصورت اپی‌فیت زندگی می‌کنند. گلها کوچک و میوه‌ها سته مانند است. از مهمترین این کاکتوس‌ها Rhipsalis، Lepismium است. بطور کلی پرورش کاکتوس‌ها در ایران با وجود آفتاب روشن و قوی و خاک مملو از مواد معدنی، خصوصا مواد آهکی که غالبا در مورد سایر گلها از مواد محدود کننده پرورش است و برعکس در مورد کاکتوس‌ها از مزایا محسوب می‌شود، به آسانی میسر است.

منبع: www.gologiah.ir