ورود کاربران

جستجو

دسته بندی انواع روش پیوند

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

و اتصال در همه قسمت‌ها آمادگي دارند و پس از عمل، پيوند نيز در ظرف چند ماه بسته به نوع گونه رشد را آغاز و به گل خواهند نشست. کاکتوس‌ها را مي‌توان در هر سني روي هم پيوند ولي بهتر است که براي پيوندک از کاکتوس‌هاي جوان که يک تا دوساله باشند و حتي از کاکتوس‌هاي دانه‌زاد جوان، براي اين کار بهره گرفت. گزينش پايه قوي خيلي بسيار مهم مي‌باشدسه روش پيوند در کاکتوس کاربرد دارد:سطحي، شکافي و مورب.

  پيوند سطحي

 در اين نوع پيوند، دو سطح پايه و پيوندک بايد کاملا صاف و مسطح باشد. با چاقوي تيز و باريکي برش افقي روي پايه ايجاد کرده، دو سطح پايه و پيوند را روي هم قرار داده و با نوار پلاستيکي، نخ و يا با استفاده از وزنه‌هاي فلزي آنها را روي هم استوار مي‌نمايند.

 پيوند شکافي

 در اين نوع، در وسط پايه شکافي به شکل V ايجاد کرده و پيوند را نيز به شکل مکمل شکاف، برش داده و داخل شکاف جاي مي‌دهيم. براي اتصال آنها، از نخ يا خلال دندان استفاده مي‌کنيم.

 پيوند مورب

 اين نوع پيوند، بيشتر براي پايه‌هاي بلند و باريک توصيه مي‌شود. در اين روش، پايه و پيوندک را به گونه اريب برش داده و دو قطعه را به وسيله نخ محکم مي‌کنند. چند روز پس از انجام پيوند، گياه را در سايه گذارده و بايد دقت نمود که نخ يا نوار پلاستيکي خيلي خوب بسته شده باشد. پس از يک هفته، نيز چنانچه از خار يا چوب خلال استفاده شده، بايد براي جلوگيري از بروز آلودگي و بيماري‌ها، آنها را از پايه و پيوندک بيرون آورد.

 روش ديگري در پيوند کاکتوس به‌کار مي‌رود که پيوند خواب نام دارد. در اين روش، پايه بدون ريشه بوده و به صورت قطعه‌اي از کاکتوس‌ها مي‌باشد. پيوندک را به يکي از روش‌هاي ذکر شده، بر روي پايه بدون ريشه قرار داده و سپس، هر دو قسمت را بصورت پيوند شده در گلدان قرار مي‌دهند تا قسمت پايه ريشه‌دار شود و نيز پيوند جوش بخورد. کشورهاي صادر کننده کاکتوس پيوندي «ژيموکاليسيوم» بيشتر از اين روي استفاده مي‌کنند.

 آنچه مسلم است سرئوس‌ها يا کاکتوس‌هاي مخروطي، پايه‌هاي بسيار خوبي براي بيشتر ماميلارياها يا اوپنسيه‌ها مي‌باشند. بهترين پايه سرئوس، بهترين پيوندک ماميلاريا مي‌باشد.

 

 برگرفته از کتاب جهان کاکتوسها