ورود کاربران

جستجو

دیسکو کاکتوس

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

دیسکو کاکتوس#discocactus

آشنایی وگسترش معلومات درخصوص دیسکو کاکتوس را میتوان مدیون جرارد اییل و جان هاونس دانست که درسال ۸۷ میلادی کلوب مطالعاتی. دیسکوکاکتوس را بنانهادند و بعدها نفراتی از بلزیک وآلمان به این موسسین هلندی پیوستند.


 هدف اصلی اعضا تعیین رابطه عینی بین گونه های کشت شده جدید با گونه های اصلی و اصیل بود هم چنین بموازات آن سعی در شرح چگونگی کشت داشتند.
دیسکوکاکتوس از آن دست گیاهانی است که تفاوت رفتاری فاحشی بین گونه های کشت شده  تحت نظارت انسان و گونه های مشابه که در زیستگاه طبیعی خود متولد شده اند دارد که این امر طبقه بندی ودسته بندی آنان را برای افراد بخصوص آماتورها دشوار میسازد. جنس دیسکوکاکتوس دارای تغییرات گسترده ژنتیکی درکل گونه های خود میباشد که دلیل آنرا گردافشانی متقابل (مابین دو پایه) میتوان دانست. بشکلی که تعیین صحیح گونه ها در زیستگاه طبیعی آنان بمراتب دشوار و صعب میباشد.
برای افراد آماتور اما جدی فرایند کاشت بذر دیسکو کاکتوس تا گلدهی آن نمیتواند بیش از گونه های دیگر کاکتوسها سخت وپیچیده تر باشد. علت آن که ما غالبا با گونه های دیسکو کاکتوس روبرو نمیشویم و آن را کمیاب میابیم به دمای نگهداری وزیست این گونه در طول زمستان مربوط میگردد………
معدل دمایی مناسب جهت حفظ ونگهداری سالم کاکتوسها در زمستان عموما ۵ درجه سانتیگراد اعلام شده است اما برای گونه هاییکه حساسیت بیشتری به آب وهوای زمستان دارند مانند دیسکو کاکتوس وطیفی از گونه های کاکتوس های برزیلی دمای ۵ درجه دمایی بسیار سرد قلمداد میشود !
اگرچه حداقل دمای مناسب درفصل سرما و خواب زمستانه ۱۰ درجه مشخص گردیده است اما مشخصا دمایی بالاتر از این نیاز دیسکو کاکتوس را برای حفظ سلامت وبقا تامین میکند درنتیجه برای کلکسیونی که غالب آن ازگونه های دیسکو کاکتوس تشکیل یافته دمای ایمن و مطمئن درطول زمستان ۱۵ درجه سانتیگراد میباشد.
زیستگاه دیسکو کاکتوس انحصارا در برزیل و پاره ایی از ارتفاعات بولیوی و پاراگوئه است و زمان وفصل رشد در این منطقه کاملا مخالف با شرایط و زمان مناطقی مانند اروپای غربی است
در زمان خواب تابستانه هرگز دما زیر ۱۰ درجه افت نخواهد کرد.
گیاه غالبا در سرزمینهای سنگلاخ و صخره ها رشد مینماید که عموما جنسی از گرانیت یا کوارتز را دارا هستند و در محل رشد آنها بقایای گیاهی یا هوموس بندرت وبسیار محدود دیده شده است.
شکل گیری شبکه ریشه دیسکو کاکتوس بنا بشرایط زیستی وبسترهای سنگلاخ وتنگ غالبا بشکل سطحی روی میدهد.
رطوبت در طول روز بشدت پایین ودرطول شب بواسطه تشکیل شبنم بسیار بالاست.
بخوبی پیداست  اطلاعات محلی از زیستگاه بومی دیسکو کاکتوس ها مشخص مینماید که چه گونه های کاشت شده توسط بذر و چه گونه های انتقال داده شده از سرزمین مادری به دیگر نقاط وجغرافیاهای متفاوت که در این سالهای اخیر صورت گرفته .تماما تحت فشار واسترس جهت آداپته نمودن خودشان با شرایط غیردلخواه نگهداری توسط ما میباشند.
تجربه نشان داده است که در مدت طولانی شانس زنده ماندن دیسکو کاکتوس ریشه دار در خاک بدلیل ضعف درتحول وتکمیل ریشه هایش بسیارکم میباشد.
برای دسترسی به یک رشد معتدل ازدیسکو کاکتوسها نیازمند شبیه سازی هرچه نزدیکتر به اقلیم رشد این گونه خواهیم بود. جهت نگهداری دیسکو کاکتوسها روش پیوند زنی توصیه میگردد
درفصل رشد نیاز به آب در دیسکو کاکتوس بالا میباشد.

دستنوشته های کاربران در گروه های تلگرام