ورود کاربران

جستجو

اچینو پیتچریانا

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 شرح: اچینو پیتچریانا از نظر رشد و از نظر طول خارها بسته به تعداد آنها، کاملا از دیگر انواع کاکتوس ها متمایز می باشد. این گونه از کاکتوس اغلب در مناطق مربوط به کشت دیده شده است.

 

ساقه: ساقه آن به صورت کروی و یا کروی پهن با رنگ سبز متمایل به خاکستری می باشد.

شیار: شیارهای این نوع از کاکتوس در حدود 20-17 و با ارتفاع کمتر از 1 سانتی متر می باشند.

Areoles: شیارهای به شکل بیضی به رنگ زرد مایل به قهوه ای که در حدود 6 میلی متر می باشند در روی این نوع از کاکتوس دیده می شود.

تیغ های مرکزی: بلندی و یا قوس تیغ های مرکزی از 4-1 و یا از 6-1 سانتی متر می باشد. این تیغ ها به رنگ قهوه ای است که با افزایش سن گیاه به خاکستری تبدیل شده و اغلب یکی از آنها رو به پایین می باشد.

تیغ های شعاعی: این تیغ های 6 تا 10 به صورت نامساوی کوتاه تر از شعاع می باشند.

 

گل: گل این نوع از کاکتوس در حدود 3 تا 4 سانتی متر و یا بیشتر در قطر گیاه به شکل ناقوس رشد می کند. این گل معمولا سفید و یا به رنگ صورتی یا بنفش دیده می شود و جوانه آن در مقایسه با دیگر کاکتوس ها بلند می باشد.